az | ru | en
20 oktyabr 2022

ŞÖVKƏT ƏLƏKBƏROVA – 100

Azərbaycan milli ifaçılıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış müğənni və pedaqoq, Xalq artisti Şövkət Ələkbərova milli musiqi tariximizdə şərəfli yer tutmuş sənətkarlardan olmuşdur. Nadir məlahətli səsi, dərin musiqi duyumu, yüksək səhnə mədəniyyəti ona xalq arasında muğamların, xalq musiqisinin təkrarsız ifaçısı kimi böyük şöhrət gətirmişdir.
ətraflı...


1 avqust 2022

“NİYAZİ - 110”

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin Niyazi haqqında xatirələrini təqdim edirik
Bizim Maestro Niyazi
Altmışıncı illərin əvvəllərində Niyazi Azərbaycan filarmoniyasının direktoru vəzifəsinə təyin edildi.

ətraflı...


18 iyul 2022

Bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti, professor AZƏR RZAYEVİN Niyazi haqqında xatirələri

BÖYÜK ŞƏXSİYYƏT

ətraflı...


13 iyul 2022

“NİYAZİ – 110”

SSRİ XALQ ARTİSTİ MÜSLÜM MAQOMAYEVİN NİYAZİ HAQQINDA XATİRƏLƏRİNİ İLK DƏFƏ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TƏQDİM EDİRİK

ətraflı...


1 iyul 2022
“NİYAZİ – 110”

SSRİ XALQ ARTİSTİ LÜTFİYAR İMANOVUN NİYAZİ HAQQINDA XATİRƏLƏRİNİ İLK DƏFƏ OLARAQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TƏQDİM EDİRİK.

ətraflı...


11 may 2022

NİYAZİ - 110

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, Xalq artisti Tofiq Quliyevin Maestro Niyazi haqqında məqaləsini ilk dəfə Azərbaycan dilində təqdim edirik.

ətraflı...


19 aprel 2022

NİYAZİ - 110
Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti Arif Məlikovun Niyazi haqqında xatirələri

Görkəmli ustad və müəllim Niyazi haqqında hekayəmi onunla ilk şəxsi tanışlığımdan başlamaq istərdim.
Mənim gəncliyim, təhsil illərim və təşəkkül tapmağım Niyazinin ən fəal yaradıcılıq dövrü ilə bir vaxta təsadüf edir. O illər filarmoniyada vaxtaşırı Azərbaycan musiqisi, rus və xarici klassiklərin, sovet bəstəkarlarının əsərləri səslənirdi. Bütün bu konsertlər incəsənətin bayramı idi, musiqi həvəskarlarının marağı çox böyük idi. Konsertlərdə çox sayda musiqiçilər, bütün bəstəkarlar, pedaqoqlar iştirak edirdi. Və biz, gənclər onları görmək, müşahidə etmək, musiqi haqqında söhbətlərini və düşüncələrini dinləmək imkanı əldə edirdik. Hiss olunurdu ki, bütün bu musiqi bayramlarının nəbzi Niyazi idi. Hər bir tamaşaçı konsertdən zənginləşmiş halda gedirdi, özü ilə gümrahlıq aparırdı, daxilində musiqi səslənirdi. Bunları insanlara Niyazi bəxş edirdi. Və mənə Niyazi ilə nə vaxtdan tanış olmağım haqqında sual verildikdə cavab verirəm: uşaqlıqdan.

ətraflı...


8 aprel 2022

FİKRƏT ƏMİROV – 100

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, Azərbaycanın Dövlət Mükafatları laureatı Fikrət Əmirovun (1922 - 1984) anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin zəngin kolleksiyalarında saxlanılan bəstəkara aid bəzi fotoşəkilləri təqdim edirik.

ətraflı...


30 mart 2022

FİKRƏT ƏMİROV – 100

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, Azərbaycanın Dövlət Mükafatları laureatı Fikrət Əmirovun (1922 - 1984) anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin zəngin kolleksiyalarında saxlan#305;lan bəstəkarın 1953-cü ildə yazdığı “Sevil” operasına aid bəzi materialları təqdim edirik.
1. Rəşid Behbudov, Fikrət Əmirov və Niyazi Tağızadə “Sevil” operası üzərində çalışarkən
2. “Sevil” operasının ilk tamaşasının proqramı. Bakı. 1953
3. “Sevil” operasından səhnə. Rəşid Behbudov – Balaş, Firəngiz Əhmədova – Sevil

ətraflı...


29 mart 2022

“NİYAZİ - 110”

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, Xalq artisti Vasif Adıgözəlovun Maestro Niyazi haqqında xatirələrini ilk dəfə Azərbaycan dilində təqdim edirik.
NİYAZİNİN İSTEDADI ƏBƏDİDİR
Maestro atam - xanəndə, Azərbaycan muğamının bilicisi Zülfü Adığözəlov ilə yaradıcı tellərlə bağlı idi. Atam Niyazini çox bəyənirdi, onun sənətini, onun misilsiz musiqiçi istedadını qiymətləndirirdi, Niyazi isə öz növbəsində atamın ifaçılıq sənətinə hörmətlə yanaşırdı.

ətraflı...


15 mart 2022
“NİYAZİ -110”


Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, Xalq artisti Aqşin Əlizadənin Maestro Niyazi haqqında xatirələrini ilk dəfə Azərbaycan dilində təqdim edirik.
MAESTRO – MƏNİM ÜRƏYİMDƏDİR

ətraflı...


9 mart 2022
FİKRƏT ƏMİROV – 100

Bu il görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, Azərbaycanın Dövlət Mükafatları laureatı Fikrət Əmirovun (1922 - 1984) anadan olmasının 100 illiyi tamam olur. Bununla əlaqədar mütəmadi olaraq Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin zəngin kolleksiyalarında saxlanılan Fikrət Əmirova aid materiallar təqdim olunacaq.

ətraflı...


5 mart 2022
“NİYAZİ -110”

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti Rauf Hacıyevin Maestro Niyazi haqqında xatirələrini ilk dəfə Azərbaycan dilində təqdim edirik.
Parlaq yaradıcılıq

ətraflı...


2 mart 2022
“NİYAZİ-110”

Niyazinin gərgin yaradıcı əməyinin mərkəzi onun iş otağı idi. Maestro Niyazinin gündəlik işi, partituraların öyrənilməsi, valların dinlənilməsi, Azərbaycan və xarici müəlliflərin yeni əsərləri ilə tanışlıq, saatlarla piano arxasında oturaraq yaradıcılıq axtarışları, məhz bu otaqda baş verirdi.

ətraflı...


28 fevral 2022
"NİYAZİ - 110"

GÖRKƏMLİ TÜRK BƏSTƏKARI ƏHMƏD ADNAN SAYQUNUN MAESTRO NİYAZİ HAQQINDA MÜSAHİBƏSİNİ İLK DƏFƏ OLARAQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TƏQDİM EDİRİK.

ətraflı...


29 oktyabr 2021

29 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, qüdrətli söz ustadı Aşıq Ələsgərin 200 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncam imzalamışdır.

ətraflı...


12 noyabr 2021

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında “Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında” rubrikasını davam etdirir.
Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Şakir Hacıyevin (1922-1978) muzeydə qorunan fotoşəklini təqdim edirik.
Aşıq Şakir 1922-ci ildə Ağsu rayonunun Xəlilli kəndində dünyaya gəlmişdir. Sonralar Kürdəmir şəhərində yaşamışdır. Aşıq Şakir Hacıyev məşhur el aşığı, Aşıq Bilal məktəbinin yetirməsi və Şirvan aşıq məktəbinin ən tanınmış nümayəndələrindən biri olmuşdur.
Onun lirik havacatları ilə yanaşı oxuduğu şux və oynaq ritmlər də xalqın yaddaşında əbədi olaraq yaşayır. O, mugam sənətinin də mahir bilicisi və bənzərsiz ifaçısı olmuşdur. “Kəndimiz”, “Maral”, “Telli sazım”, “Nə bağ bildi , nə də bağban”, “Şirvan şikəstəsi”, “Döymə Kərəm”, “Bakı”, “Bala nərgiz” havaları məşhurdur. Aşıq Şakir aşıq sənətinə yeni nəfəs gətirmişdi.
22 oktyabr 2021
BAKI MUSİQİ AKADEMİYASININ 100 İLLİYİ - Müəllimlər və tələbələr

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin zəngin kolleksiyalarından müxtəlif illərin şəkillərinin təqdimatını davam etdiririk.

ətraflı...


20 oktyabr 2021

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında “Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında” rubrikasını davam etdirir.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan fotoşəkli təqdim edirik.
Fotoşəkil. Aşıq İslam Yusifov (1893 – 1968)
İslam Qara oğlu Yusifov 1893-cü il may ayının 1-də Göyçə mahalının Nərimanlı kəndində anadan olub.
1921-ci ildən Gəncədə yaşayıb. Aşıq İslam 1936-1949-cu illərdə fasilələrlə filarmoniyanın solisti olub.
1933-cü ildə Zaqafqaziya xalq yaradıcılığı festivalında, 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə iştirak edib.
Aşıq İslam Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1940), Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (1954) idi.
İslam Yusifov 1968-ci ildə vəfat edib.
19 oktyabr 2021

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyasından növbəti eksponatı təqdim edirik.
Eskiz. Qara Qarayevin “Yeddi Gözəl” baletindən səhnə dekorasiyası. 1950-ci il
Rəssam: Fyodor Qusak
3 sentyabr 2021
NİZAMİ GƏNCƏVİ - 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyasından növbəti eksponatı təqdim edirik.

ətraflı...


2 sentyabr 2021


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında "Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında" rubrikasını davam etdirir.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan fotoşəkli təqdim edirik.
Aşıq Saraclı Borçalı aşıqları ilə.
30 avqust 2021
BAKI MUSİQİ AKADEMİYASININ 100 İLLİYİ - Müəllimlər və tələbələr


Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin zəngin kolleksiyalarından müxtəlif illərin tarixi şəkillərinin təqdimatını davam etdiririk.

ətraflı...


27 avqust 2021


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında "Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında" rubrikasını davam etdirir.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan fotoşəkli təqdim edirik.
Aşıq Pəri məclisinin 5 illik yubileyi. M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası. 1989
25 avqust 2021
NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyasından növbəti eksponatı təqdim edirik.
Afişa-panno. ABŞ-ın Kaliforniya ştatının San Dieqo şəhərində Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti. 11.10.2014
24 avqust 2021
BAKI MUSİQİ AKADEMİYASININ 100 İLLİYİ - Müəllimlər və tələbələr


Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin zəngin kolleksiyalarından müxtəlif illərin tarixi şəkillərinin təqdimatını davam etdiririk.

ətraflı...


18 avqust 2021
NİYAZİ - 109


20 avqust 2021-ci il tarixində məşhur Azərbaycan dirijoru və bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, Azərbaycan və SSRİ Dövlət mükafatları laureatı, C.Nehru adına Beynəlxalq Mükafat laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Hacıbəyovlar nəslinin parlaq nümayəndəsi Maestro Niyazinin 109 yaşı tamam olur.

ətraflı...


6 avqust 2021
NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyasından növbəti eksponatı təqdim edirik.
Proqram. “Rus baleti” Moskva Vilayət Dövlət Teatrı. Vyaçeslav Qordeyevin Xeyriyyə Fondu. Qara Qarayevin 100 illiyinə həsr olunan “Yeddi gözəl” baleti. Nizaminin poeması əsasında. Libretto: R.Axundova və M.Məmmədov. Xoreoqrafiya: R.Axundova və M.Məmmədov.

ətraflı...


4 avqust 2021
100 YAŞLI MUSİQİ TƏHSİLİ OCAĞI - Müəllimlər və tələbələr


Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının (Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası) yaranmasının 100 illiyi ilə əlaqədar rubrikanı davam etdiririk.
Bəstəkar, skipkaçı, pedaqoq, professor, Azərbaycanın Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli, "Humay" milli mükafatı laureatı Azər Rzayev (1930-2015) 1953-cü ildən konservatoriyada dərs demiş, 1991-1999-cu illərdə kamera ansamblı kafedrasının müdiri olmuşdur. Muzeyin zəngin kolleksiyasından Azər Rzayevə aid bəzi şəkilləri təqdim edirik.

ətraflı...


30 iyul 2021
100 yaşlı musiqi təhsili ocağı – müasir dövr


Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının (Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası) yaranmasının 100 illiyi ilə əlaqədar rubrikanı davam etdiririk.

ətraflı...


29 iyul 2021
100 yaşlı musiqi təhsili ocağı


Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının (Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası) yaranmasının 100 illiyi ilə əlaqədar rubrikanı davam etdiririk.

ətraflı...


9 iyul 2021
Nizami Gəncəvi – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.

ətraflı...


7 iyul 2021
Heydər Əliyev Fondu - milli-mədəni irsimizin hamısı


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin“Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında "Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında" rubrikasını davam etdirir.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan fotoşəkli təqdim edirik.
Foto. Borçalı aşıq mühitinin ustad sənətkarları . Soldan sağa: Aşıq Hüseyn Saraclı (1916-1987), Aşıq Əmrah Gülməmmədov (1914-1987), Aşıq Kamandar Əfəndiyev (1932-2000). 1982.
6 iyul 2021
Heydər Əliyev Fondu - milli-mədəni irsimizin hamısı


Milli-mədəni və mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılmasında, onların təbliğ olunmasında da Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işlər dövlətimiz, xalqımız üçün böyük töhfədir.

ətraflı...


22 iyun 2021
NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Böyük Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin Nizaminin “Yeddi gözəl” poeması əsasında eyniadlı baletinin kolleksiyalarımızda qorunan eskizini təqdim edirik.
17 iyun 2021
AŞIQ PƏNAH PƏNAHOV


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında “Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında” rubrikasını davam etdirir. Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Pənah Pənahovun (1926-1979) muzeydə qorunan fotoşəkillərini təqdim edirik.

ətraflı...


11 iyun 2021


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında “Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında” rubrikasını davam etdirir.

ətraflı...


11 iyun 2021


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan görkəmli bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəylinin (1907 - 1976) 1939-cu ildə yazdığı, 1948-ci ildə tamaşaya qoyulmuş “Nizami” operasının afişasını təqdim edirik.

ətraflı...


20 may 2021


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında “Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında” rubrikasını davam etdirir.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan aşıqların bukletlərini təqdim edirik.
8 may 2021
NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan bəstəkar Olqa Nikolskayanın 1955-ci ildə Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazdığı “Sevgilim” (“Ëþáèìàÿ”) romansının çap olunmuş notunu təqdim edirik.

ətraflı...


7 may 2021


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin“Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında “Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında” rubrikasını davam etdirir.

ətraflı...


23 aprel 2021
NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Şəfiqə Axundovanın Nizami Gəncəvinin sözlərinə 1956-cı ildə yazdığı “Neçin qəmxar saxlarsan”romansının not əlyazmasını təqdim edirik.
Not əlyazması. Şəfiqə Axundova. “Neçin qəmxar saxlarsan” romansı. F-no və səs üçün. Partitura. Sözləri Nizami Gəncəvinin.

ətraflı...


22 aprel 2021
Aşıq Şəmşirin (1893-1980) muzeydə qorunan fotoşəkilləri


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin“Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında "Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında" rubrikasını davam etdirir.

ətraflı...


16 aprel 2021
Nizami Gəncəvi – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Niyazinin 1942-ci ildə yazdığı Nizaminin “Xosrov və Şirin” poeması əsasında eyniadlı operasının tamaşasının dekorasiyasının eskizini təqdim edirik.
16 aprel 2021
Aşıq Ələsgərin - 200


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin“Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında "Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında" rubrikasını davam etdirir.

ətraflı...


9 aprel 2021
Nizami Gəncəvi – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan Nizami Gəncəvinin 800 illiyinə həsr edilmiş 1947-ci ildə keçirilən təntənəli konsertin proqramı.

ətraflı...


8 aprel 2021Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında "Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında" rubrikasını davam etdirir.
2 aprel 2021
Nizami Gəncəvi – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Niyazinin 1942-ci ildə yazdığı Nizaminin “Xosrov və Şirin” poeması əsasında eyniadlı operasının tamaşasının dekorasiyasının eskizini təqdim edirik.
19 mart 2021Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi zəngin kolleksiyaları əsasında "Azərbaycan aşıq sənəti muzey materiallarında" rubrikasını təqdim edir.
19 mart 2021
Nizami Gəncəvi – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin Nizaminin “Yeddi gözəl” poeması əsasında eyniadlı baletinin 1954-cü ildə Moskvada SSRİ Musiqi Fondu tərəfindən nəşr edilmiş ilk klavirindən hissələri təqdim edirik.

ətraflı...


12 mart 2021
Nizami Gəncəvi – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin Nizami Gəncəvinin 800 illiyi ilə əlaqədar 1947-ci ildə yazdığı “Leyli və Məcnun” simfonik – poemasının nəşr olunmuş notunu təqdim edirik.


5 mart 2021
Nizami Gəncəvi – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin 1943 –cü ildə Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazdığı “Sevgili canan” romans-qəzəlinin nəşr olunmuş notunu təqdim edirik.
Not kitabı. Üzeyir Hacıbəyov “Sevgili canan”. Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatı. Bakı, 1944.

ətraflı...


27 fevral 2021
NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Muzeyin zəngin kolleksiyalarında qorunan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazdığı “Sənsiz” romans-qəzəlinin (1941) 1944-cü ildə nəşr olunmuş notunu təqdim edirik.
Not kitabı. Üzeyir Hacıbəyov. “Sənsiz”. Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatı. Bakı, 1944.

ətraflı...


19 fevral 2021
Nizami Gəncəvi – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin Nizaminin “Yeddi gözəl” poeması əsasında eyniadlı baletindən kolleksiyalarımızda qorunan fotoşəkilləri təqdim edirik.

ətraflı...


5 fevral 2021
Nizami Gəncəvi – 880


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.
5 fevral böyük Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin doğum günü ilə əlaqədar bəstəkarın Nizaminin “Yeddi gözəl” poeması əsasında eyniadlı baletinin kolleksiyalarımızda qorunan eskizlərinin bir hissəsini təqdim edirik.
Kostyum eskizləri. Rəssam F. Qusak. Bakı.

ətraflı...


31 yanvar 2021
Nizami Gəncəvi İli


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.

ətraflı...


27 yanvar 2021
100 yaşli musiqi təhsili ocağı


Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının (Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası) yaranmasının 100 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi yeni rubrikaya başlayır.

ətraflı...


22 yanvar 2021
Nizami Gəncəvi İli


Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş rubrikanı davam edirik.

ətraflı...


13 yanvar 2021
“Nizami Gəncəvi Azərbaycan musiqi mədəniyyəti dövlət muzeyinin materiallarında” rubrikası


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il “Nizami Gəncəvi İli” elan edilmişdir.

ətraflı...
Video
- Niyazinin mənzil-muzeyinin açılışı
- Azərbaycan Respublikasının
  Mədəniyyəti və Turizm Naziri
  Ə. M. Qarayevin çıxışı

- Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının
  10 illik yubileyiUNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.