az | ru | en
11 noyabr 2022


Soltan Hacıbəyov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasına davam edir.

ətraflı...


8 avqust 2022


Bülbül

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasına davam edir.

ətraflı...


15 iyul 2022


Seyid İbrahim oğlu Şuşinski

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasına davam edir.

ətraflı...


5 iyul 2022

Üzeyir Hacıbəyli

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasına davam edir.

ətraflı...


16 iyun 2022

Zülfüqar Hacıbəyov
"

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında "Şuşa ili" elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında "Şuşa musiqiçiləri" rubrikasına davam edir.
Bu gün Zülfüqar Hacıbəyov (1884, Şuşa - 1950, Bakı) haqqında qısa məlumatı və muzey kolleksiyasından fotoşəklini təqdim edirik.
Bəstəkar, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Zülfuqar Hacıbəyov Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrının banilərindən biridir. "Əlli yaşında cavan" (1909), "On bir yaşlı arvad" (1911), "Evliykən subay" (1911) musiqili komediyalarının, "Aşıq Qərib" (1915) operasının müəllifidir. O, ilk səsli Azərbaycan bədii filmlərindən olan "Almas" filminə (1936) musiqi yazmışdır (Niyazi ilə birgə). Zülfüqar Hacıbəyov dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin böyük qardaşı, bəstəkar və dirijor Niyazinin atasıdır.
3 iyun 2022

İslam Abdullayev


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında "Şuşa ili" elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında "Şuşa musiqiçiləri" rubrikasına davam edir.
Bu gün İslam Abdullayev (1876, Şuşa - 22.09.1964, Bakı) haqqında qısa məlumatı və muzey kolleksiyasından fotoşəklini təqdim edirik.
Qarabağ muğam məktəbinin ğörkəmli nümayəndələrindən biri, xanəndə, Azərbaycanın əməkdar artisti (1949) İslam Abdullayev Mir Möhsün Nəvvabın, Hacı Hüsünün, Məşədi İsinin və digər Qarabağ xanəndələrindən dərs almış, ilk çıxışları Sadıqcanın müşayiəti ilə olmuşdur. "Segah", "Bayatı-kürd", "Bayatı-qacar" və s. muğamların mahir ifaçısı olan İslam Abdullayev Şuşada musiqi məktəbinin direktoru işləmiş, Gəncədə xalq çalğı alətləri orkestri təşkil etmiş, Ağdam şəhərində muğamatdan dərs demişdir. Xan Şuşinski, Yaqub Məmmədov, Sahib Şükürov kimi xanəndələrin yetişməsində böyük rol oynamışdır.
1910-1915-ci illərdə "Sport-Rekord", "Ekstrafon" səsyazma şirkətləri tərəfindən bir sıra muğam və təsniflər İslam Abdullayevin ifasında qramofon vallarına yazılmışdır.
25 may 2022

Məcid Behbudəli oğlu Behbudov


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında "Şuşa ili" elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında "Şuşa musiqiçiləri" rubrikasına davam edir.
Bu gün Məcid Behbudəli oğlu Behbudov (1873, Şuşa - 1945, Qazax) haqqında qısa məlumatı və muzey kolleksiyasından fotoşəklini təqdim edirik.
Azərbaycan milli vokal məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən olan Məcid Behbudov xalq musiqisinin populyarlaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. 1914-cü ildə Riqa şəhərindəki "Qrammofon" şirkəti Məcidin səsini vala yazmışdır. O, "Mirzə Hüseyn" segahının, "Şüştər" və "Çahargah" muğamlarının, bir çox xalq mahnısının mahir ifaçısı sayılırdı. Behbudov, həmçinin, musiqili tamaşalarda da çıxış etmişdir. Təbriz, İstanbul, Sofiya şəhərlərində konsertlər vermişdir.
Məcid Behbudov məlahətli səsi ilə dünyanı valeh edən Rəşid Behbudovun atasıdır.
4 may 2022

Məşədi Məmməd Fərzəliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında "Şuşa ili" elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında "Şuşa musiqiçiləri" rubrikasına davam edir.
Bu gün xanəndə Məşədi Məmməd Fərzəliyevin (1872, Şuşa - 1962, İstanbul) haqqında qısa məlumatı və muzey kolleksiyasından fotoşəklini təqdim edirik.
Geniş diapazonlu güclü səsə malik olan xanəndə Məşədi Məmməd Fərzəliyev yüksək və orta notları eyni məharətlə ifa edirdi. O, Qafqaz, Orta Asiya və bir sıra Avropa ölkələrində, Türkiyədə konsertlər vermişdir. "Bayatı-kürd", "Şüştər", "Çahargah" muğamlarını, xüsusilə "Heyratı", "Qarabağ şikəstəsi" və başqa muğamları özünəməxsus tərzdə ifa edirdi. "Sport-rekord" (Varşava) və "Ekstrafon" (Kiyev) şirkətləri 1912-1915-ci illərdə M.M.Fərzəliyevin ifasında 40-a qədər muğam, təsnif və xalq mahnılarını qrammofon valına yazmışlar.
11 aprel 2022

Keçəçioğlu Məhəmməd

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasına davam edir.
Bugünki rubrikada xanəndə Keçəçioğlu Məhəmməd (18.07.1864, Şuşa – 20.11.1940, Quba) haqqında qısa məlumatı və muzey kolleksiyasından fotoşəklini təqdim edirik.
Keçəçioğlu Məhəmməd xanəndəlik sənətinə Şuşada Xarrat Qulunun və Məşədi İsinin məktəbində yiyələnmişdir. “Bayatı – qacar” muğamını orijinal tərzdə və xüsusi ustalıqla ifa etmişdir. Onun ifasında bir sıra muğam, təsnif və xalq mahnıları “Sport-rekord” (Varşava) və “Ekstrafon” (Kiyev) şirkətləri tərəfindən qrammofon valına yazılmışdır. 1926-cı ildə Ü.Hacıbəyov tərəfindən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına dəvət olunmuş və gənc xanəndələr yetişdirmişdir.
5 aprel 2022

Cabbar Qaryağdıoğlu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyə#601;ti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasına davam edir.

ətraflı...


28 mart 2022

Cəmil Əmirov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasına davam edir.

ətraflı...


11 mart 2022
Sadıqcan

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasına davam edir.

ətraflı...


4 mart 2022


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasına davam edir.

ətraflı...


25 fevral 2022

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Azərbaycanın musiqi beşiyi, musiqi məbədi olan Şuşanın musiqiçiləri haqqında yeni rubrikaya başlayır. “Şuşa musiqiçiləri” rubrikasında hər həftə muzeyin zəngin kolleksiyalarından mövzuya uyğun materiallar təqdim ediləcəkdir. Şuşa musiqiçiləri haqqında Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, sənətşünaslıq doktoru, professor Zemfira Səfərovanın məqaləsindən sitatlar gətiririk:

ətraflı...
Video
- Niyazinin mənzil-muzeyinin açılışı
- Azərbaycan Respublikasının
  Mədəniyyəti və Turizm Naziri
  Ə. M. Qarayevin çıxışı

- Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının
  10 illik yubileyiUNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.