az | ru | en
2016. . 2018 . 2019
Qara Qarayevin Ev Muzeyi. 2020 Niyazinin Mənzil Muzeyindən hekayələr. 2020 Niyazinin Mənzil Muzeyi. 2020
Vaqif Mustafazadənin ev-muzey. 2020 QƏDİM MUSİQİ ALƏTLƏRİ ANSAMBLININ KONSERTİ Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının Konserti
Rubrika - dinləyin, bizdə nələr vardır: çəng Əşrəf Abbasov (1920-1992) - 100 Rubrika - dinləyin, bizdə nələr vardır: rud
Rubrıka - dinləyin, bizdə nələr vardır: bərbət Fərəc Qarayev. Tanrıdan baleti Qara Qarayev. İldırımlı yollarla baletindən
Qara Qarayev İldırımlı yollarla baletindən Qara Qarayev. Prelüdiyalar
Qara Qarayev. Hekayə Qara Qarayev. Fikirli Qara Qarayev. Adajio
Qara Qarayev. Eskiz Qara Qarayev haqqında sujet . .
Qara Qarayev haqqında video Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayev
Qara Qarayev. Oyun Qara Qarayev. Azərbaycan marşı Qara Qarayevş Ehtiraslı qızın rəqsi
Qara Qarayev haqqında film Qara Qarayev. . Qara Qarayev İldırımlı yollarla
Qara Qarayev Yeddi gözəl baletindən Vals (piano) Qara Qarayev. Yeddi gözəl (Gözəllər gözəlinin rəqsi) Qara Qarayev. 7 prelüd (notlarla)
Qara Qarayev. İldırımlı yollarla (rəqs) Qara Qarayev. Aişənin rəqsi (not nüsxələri ilə) Qara Qarayev. Gözəllər gözəli
Qara Qarayev. Vals Qara Qarayev 2 nömrəli prelüdiya Qara Qarayev. Matəm odası
: Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin fonotekası haqqında qısa məlumat. ZÖVQLƏ İFA ET - Fərhad Bədəlbəyli. Prelüd. Niyaziyə ithaf
DİNLƏYİN, BİZDƏ NƏLƏR VARDIR: ÇƏQANƏ ZÖVQLƏ İFA ET - Niyazi Miracle (Möcüzə). 1950-ci il DİNLƏYİN, BİZDƏ NƏLƏR VARDIR: QANUN
DİNLƏYİN, BİZDƏ NƏLƏR VARDIR: BALABAN ZÖVQLƏ İFA ET - QARA QARAYEV. İLDIRIMLI YOLLARLA BALETİNDƏN GİTARALI QIZLARIN RƏQSİ Faşizm üzərində qələbə uğrunda - CƏBHƏDƏN MƏKTUB
ZÖVQLƏ İFA ET . Faşizm üzərində qələbə uğrunda - Üzeyir Hacıbəyliyə cəbhədən Əhməd Hüseynovun məktubu "DİNLƏYİN BİZDƏ NƏLƏR VARDIR"- SƏNTUR
XATİRƏ HACI MƏMMƏDOV-100 (28.04.1920 2.08.1981) - . 1 - . 2. , 12
- . 3. Ĩ - . 4. - . 5.
- . 6. - . 7.
Məşhur caz-pianoçu Aleksey Çeremizov (Rusiya) və caz ulduzu, vokalçı Sibel Köse (Türkiyə) 16 dekabr 2019-cu il tarixində görkəmli caz bəstəkarı və pianoçusu Vaqif Mustafazadənin(1940-1979) Mənzil Muzeyində . NOT ƏLYAZMALARI
Fonoteka haqqında qısa məlumat QARA QARAYEV EV MUZEYİNDƏN QARA QARAYEV VƏ CÖVDƏT HACIYEVİN AYNA OPERASI (1940) . "" (- )
- "" - , (1912-1984).
. "" . ""
UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt Digital Age şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.