az | ru | en
Muzey eksponatlarının hamısı Azərbaycanın musiqi tarixinə həsr olunmuş müəyyən mövzulara aid olan və xronolojı ardıcılığa riayət edən daimi sərgidə toplanmışdır. Ekspozisiyanın başlıca mövzu bölmələri bunlardır:

- Keçmişin musiqi alətləri (orijinallar və replikalar);
- Ənənəvi musiqi alətləri və musiqiçiləri. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvələrinin audio yazıları;
- XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Avropa musiqi alətlərinin və ənənələrinin şəhər həyatına nüfüz etməsi;
- Milli peşəkar bəstəkar məktəbinin yaranması və inkişafı;
- Etnomusiqişünaslığın başlanğıcı;
- Operalar, balet, simfoniya;
- Xalq musiqi ifaçıları, qruplar, ansambllar və orkestrlər;
- Azərbaycan populyar musiqisi və mahnılar, caz və caz-muğam;
- Qeyri Azərbaycan musiqi alətləri (ənənəvi və orkestr üçün);
- Dövlət və musiqiUNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.