az | ru | en


Üzeyir Hacıbəyov (18.09.1885-23.11.1948) “Ləzgi rəqsi” (1932) Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov (1912-1984) “Yallı” (1936) Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov (1912-1984) “Almaz” kinofilminə musiqi (1936) Cövdət Hacıyev (1917-2002) Simfonik poema (1937)
Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov (1912-1984) “Qaytağı“ (1939) Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov (1912-1984) “Kəklik” valsı (1940) Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov (1912-1984) “Xosrov və Şirin” (1942) Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov (1912-1984) Fortepiano üçün “Möcüzə” (“Miracle”) prelüdü (1950)
Qara Qarayev (05.02.1918-13.05.1982) “Don Kixot” simfonik qravürü (1960) Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov (1912-1984) “Çitra” baleti (1961) Fikrət Əmirov (22.11.1922-20.02.1984) “Simfonik rəqslər” (1963) Xəyyam Mirzəzadə (1935) Simfonik əsər “Oçerklər-63” (1963)
Soltan Hacıbəyov (1919-1974) 2 ¹-li simfoniya (1965) Niyazi Tağızadə-Hacıbəov (1912-1984) “Şələbiyə” İran xalq mahnısının işlənməsi (1969) Niyazi Tağızadə-Hacıbəov (1912-1984) Türk xalq mahnısının işlənməsi “Neçin” (1969) Firəngiz Əlizadə. “Alban Berqinin xatirəsinə” fortepiano üçün sonata (1970)UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.