az | ru | en

Qara Qarayev (05.02.1918-13.05.1982) “Don Kixot” simfonik qravürü (1960)
Bəstəkar, pedaqoq, Azərbaycanın xalq artisti (1958), SSRİ xalq artisti (1959). SSRİ Dövlət mükafatları laureatı (1946, 1948). Azərbaycan EA-nin akademiki (1959). 1949-1953-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru. 1952-1973-cü illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına təhbərlik etmişdir. 1974-1982-ci illərdə SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin katibi olmuşdur.“Yeddi gözəl” (1952), “İldırımlı yollarla” (1958) baletlərinin, üç simfoniyanın, “Don Kixot” (1960),“Alban rapsodiyası” simfonik qravürlərinin, “Leyli və Məcnun” simfonik poemasının, “Vyetnam” süitasının, fortepiano üçün 24 prelüdün, skripka və fortepiano üçün sonatanın, romansla rın müəllifidir.UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.