az | ru | en

Cövdət Hacıyev (1917-2002) Simfonik poema (1937)
Bəstəkar, pedaqoq, Azərbaycanın xalq artisti (1960), professor (1963), Dövlət mükafatları laureatı (1946, 1952). Milli simfonizmin yaradıcılarındandır. 1957-1969-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru. 8 simfoniyanın müəllifi, (o cümlədən Heydər Əliyevə həsr olunmuş “Onu zaman seçib” simfoniyasının), “Sülh uğrunda” simfonik poemanın (1957), “Vətən” operasının (Q.Qarayevlə birlikdə 1945), xor, solist və orkestr üçün oratoriyanın (1949), fortepiano silsiləsindən “Musiqi lövhələri“ və s. əsərlərin müəllifidir.UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.