az | ru | en

Üzeyir Hacıbəyov (18.09.1885-23.11.1948) "Ləzgi rəqsi" (1932)
Bəstəkar, musiqişünas alim, pedaqoq. Azərbaycan professional musiqi sənətinin və milli operasının banisi. SSRİ xalq artisti (1938). SSRİ Dövlət Mükafatları laureatı (1941,1946). Azərbaycan EA-nın akademiki (1940). 1938-1948-ci illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru (1928-1929, 1939-1948) olmuşdur. O, 7 operanın, o cümlədən “Leyli və Məcnun“ (1908) və “Koroğlu” operalarının (1937), üç musiqili komediyanın, kantata, uvertüra, romans və mahnıların, Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin (1918) müəllifidir. “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi-tədqiqat işinin müəllifidir (1945).UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.