az | ru | en

Fikrət Əmirov (22.11.1922-20.02.1984) "Simfonik rəqslər" (1963)
Bəstəkar, SSRİ xalq artisti (1965). Simfonik muğam janrının banisidir (“Şur”, “Kürd ovşarı” – 1948, “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” - 1971). “Sevil” operasının (1953), “Min bir gecə” baletinin (1937), “Nizami” simfoniyasının (1948), “Azərbaycan kapriççiosu” (1961), “Simfonik rəqslər” (1963), fortepiano və orkestr üçün ərəb mövzusunda konsertin (1957, E. Nəzirova ilə birgə) müəllifidir.UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.