az | ru | en

Xəyyam Mirzəzadə (1935) Simfonik əsər “Oçerklər-63” (1963)
Bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti (1987), əməkdar incəsənət xadimi (1972), Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı (1976-1986), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını professoru (1979), Şöhrət ordenli (2000), bəstəkarların Ümumittifaq müsabiqəsinin laureatı (1963). Bir neçə simfoniya, simli kvartet, simfonik, süita və s. əsərlərin, dram tamaşalarına və kinofilmlərə musiqilərin, lirik mahnıların müəllifidir.UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.