az | ru | en
Azərbaycanın böyük mədəniyyət xadimi, bəstəkarı, dirijoru, ictimaiyyət xadimi Niyazinin ev muzeyinin açılmasını təbrik edirəm. Bu Respublikanın həyatında əlamətdar hadisədir, dövlətin, xalqın mədəniyyətə ehtiramı rəmzidir.

Ümidvaram ki, Niyazinin həyat yolunu, yaradıcılığın əks etdirən muzey eksponatları xalqımızın yüksək mədəniyyətə, incəsənətə malik olmasını təbliğ edəcək, gələcək nəsillərə Azərbaycan xalqının zəngin tarixini, mədəniyyətini tanıdacaqdır.

Muzeyə öz fəaliyyətində uğurlar diləyirəm.
Azərbaycan RespublikasınınPrezidenti Heydər Əliyev.
18/IX-1994


The ALAS Network deeply thanks the wonderful staff of the Museum for all the care given to all the participants of the workshop. We also give many thanks for the knowledge shared about the Azerbaijani Musical Culture and the music played for us. With our visit, we hope that a small part of our own culture has stayed with you.

- Barbados
- Botswana
- Costa Rica
- Claudia Del Ferro
- India
- Nigeria
- Sweden, Elisabet Olofsson
- Dominican Republic, Arlen Alvarez
- Denmark

August 7, 2005 
site was designed by
« Digital Age »


Website created with the support of the UNESCO Moscow Office

The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this publication and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization.