az | ru | en
Alla Hacı Ağa qızı Bayramovanın nəşr olunmuş əsərlərinin siyahısı

ORCID-də ünvanı: https://orcid.org/0000-0002-2265-4510

 1. .
  , .
  --1977 .

 2. (Epidemiya və onunla necə mübarizə etməli).
  "-". /1994/ 2-3./. 5.

 3. Dünya muzeylərində maliyyə problemlərinin həlli yolları ( ).
  "Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində muzeylərin problemləri", - . /1995.

 4. .
  "-". /1995/ 5-6./.19.

 5. Azerbaijan Traditions and the State Museum of Azerbaijan Musical Culture.
  ( , 1998 .).

 6. Bowed Instruments in Azerbaijani Music.
  , (, 2000 .). . www.music.ed.ac.uk/euchmi/fbta.html

 7. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət muzeyində ( 300- ).
  //Musiqi dünyası jurnalı../2000./ 3-4./c. 218.

 8. Edinburqda( ).
  //Musiqi dünyası jurnalı./2000./ 3-4./. 222.

 9. .
  Dil və ədəbiyyat jurnalı./2000./ 4(29)./ . 90.

 10. .
  . " " ( , , )./2001./. 69-76.

 11. Azerbaijani Musical Instruments: Correct Labels.
  (, 2001 .). . www.music.ed.ac.uk/euchmi/ixbta.html

 12. Culture of the Western Countries.
  , . 2001 .
  www.ceu.hu/crc/Syllabi/alumni/sociology

 13. Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti simalarda, 2002-ci il üçün buklet-kalendar. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
  Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin nəşri. /2001.

 14. Niyazinin 90 illiyi: Parlaq ömrün şahidliyi.
  Musiqi dünyası jurnalı./2002./3-4./. 52.

 15. Xarici muzey və mətbuatda Azərbaycan musiqi alətlərinin təbliği problemi haqqında.
  Mədəni-Maarif jurnalı./2002./6./ 46.

 16. Voices of the Living and the Revived Instruments, or, Fortunes and Misfortunes of a Musical Museum.
  CIMCIM ( ) (-, 2002 .) www.music.ed.ac.uk/euchmi/cimcim/ixta.html

 17. ո.
  Azərbaycan Mentaliteti və İncəsənət məqalələr toplusu.

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Məmarlıq və İncəsənət İnstitutu. /2002.

 18. .
  Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VIII Respublika elmi konfransının materiallarının tezisləri /2002./. 259.

 19. XX .
  Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX Respublika elmi konfransının materiallarının tezisləri. /2003./. 230.

 20. The Republic of Azerbaijan National Report on Cultural Policy.
  Chapter 10 "Museums". Council of Europe. /2003./p. 56.

 21. Forgotten Music Scores From Famous Composers.
  "Azerbaijan International"./2003, spring/11.1/p. 16.

 22. .
  "Sərqi" jurnalı./2003./1./ .49.

 23. ( ).
  Musiqi dünyası jurnalı./2003/3-4/. 96.

 24. Muzey kolleksiyalarının elmi potensialı.
  Ənənə və bədii forma məqalələr toplusu

 25. .
  . /2004.

 26. Azərbaycan musiqi alətlərinin təsviri sənət əsasında şərhinə dair
  Musiqi dünyası jurnalı/ 2004./ 1-2/19./ .13.

 27. Azərbaycan muzeyləri: keçmişdən gələcəyə.
  Mədəni-maarif jurnalı 6 (160) sayı, Bakı, 2004

 28. .
  Tərcümə və transmilli proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları. /2005./. 155.

 29. Azərbayjan: Xaricdən görüntülər. Səyahətlərin əhəmiyyəti haqqında.
  Musiqi dünyası jurnalı / 2005./ 1-2/23./. 31.

 30. Maestro Niyazinin naməlum əsərləri.
  Musiqi dünyası jurnalı 1-2 /23 sayı, Bakı,2005

 31. Milli bəstəkarlıq məktəbinin tarixinə dair.
  Musiqi dünyası jurnalı./ 2005./ 3-4/25./. 80-83.

 32. .
  . /2006.

 33. .: .
  ".. ". /2006, .

 34. - .
  "- ", . /2006, .

 35. Musiqi və Muzey: İstanbul konqresi.
  Musiqi dünyası jurnalı./2006/3-4./s. 121

 36. Niyazi irsinin təbliği məsələlərinə dair. (Niyazinin 95-illik yubileyi ilə əlaqədar).
  Mədəni-Maarif jurnalı./2007/12

 37. Niyazi irsinin yaradıcılıq irsi. Mədəni-maarif jurnalı 12, Bakı, 2007, Səh.5-9

 38. Qara Qarayevin Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin fondunda saxlanılan şəxsi kitablarında qeydlər.
  Musiqi dünyası jurnalı./2008/1-2/35

 39. .. .
  jurnalı (Rusiya). /2008/4.

 40. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində.
  Musiqi dünyası jurnalı./2009/1-2/39

 41. XX əsrin əvvəlinə aid sənədlərdə muğam tarixindən səhifələr.
  Bakı, 2009, Səh. 90-98. (I Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində Muğam aləmi adlı elmi simpoziumunun materialları)

 42. .
  .08.05.2009.

 43. Azərbaycan musiqişünaslığında mənbəşünaslığın rolunun artması haqqında.
  Musiqi dünyası jurnalı./2009/3-4/41. S. 105-106

 44. Məxəzşünaslıq... Azərbaycan Folklorunun səsyazıları Puşkin evində.
  Musiqi dünyası jurnalı./2010/4/45

 45. Musiqimuzeologiyası Azərbaycanda
  Türkiyede Muzik Kültürü. 89-92 s. 2011-ci il. T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil və Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını.

 46. Azərbaycanda musiqi alətləri üzrə ilk beynəlxalq simpozium.
  Musiqi dünyası jurnalı. 1/46 sayı 2011. S. 91-94.

 47. -.
  Harmony, , 10/2011.

 48. Muzey mədəniyyətimiz qorunur. Respublika qəzeti, Bakı, 22 oktyabr 2011.

 49. Muzeylərimizin beynəlxalq əlaqələri inkişaf edir. Mədəniyyət qəzeti 7, Bakı, 31 oktyabr 2011

 50. . Musiqi dünyası jurnalı 4/49 sayı, Bakı, 2011, Səh. 37-40

 51. Nizami Gəncəvinin Xəmsəsində musiqi mövzusunun xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Milli EA-nın Nizamişünaslıq jurnalı 1, Səh.124-133

 52. Qərb Universitetinin Elmi əsərlərin məcmuəsi 4, 2011

 53. Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığında ədəbiyyat. Harmony elektron jurnalı, 10, 2011

 54. Farsdilli müsəlman dünyasının musiqi həyatı haqqında Nizaminin Xəmsəsinə miniatürlər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi Mədəniyyətşunaslıq üzrə elmi- metodiki mərkəz. Müasir Mədəniyyətşunaslıq elmi, metodiki, publisistik jurnal 1 (9) 2012, s.77-81 (inglis dilində)

 55. Nizami Ganjavi and Music. / Literature and Music. Proceedings of the ICLM Annual Conference 2011. International committee for literary museums. ICOM. Paris 2012, p. 21-28.

 56. Poetry of Nizami Ganjavi as a Sourse of Information on Musical Practices of Central Asia. /Abstracts of the conference Musical Geographies of Central Asia. University of London, SOAS, May 2012

 57. . Muzey İcmaları və Dövlət Qurumları Arasında Qeyri-maddi Mədəni İrsin Mühafizəsi və İnkişafı üzrə Əməkdaşlıq . YUNESKO Azərbaycan 20-illik əməkdaşlıq Beynəlxalq forum. Bakı. 24-26 sentyabr 2012-ci il

 58. Ədəbiyyat təsviri sənətdə musiqi təcrübəsinin əks olunmasının səbəbi kimi və ya Nizaminin Xəmsəsinə XV-XVIII əsrlər miniatürləri musiqi təcrübəsi haqqında. Azərbaycan Milli EA-nın İncəsənət və mədəniyyət problemləri jurnalı. Bakı. 2012, S.36-58

 59. Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığında ədəbiyyat. Muzey jurnalı 1,2012

 60. . Musiqi dünyası, 2012

 61. Alla Bayramovanın Moskva şəhərində (1-5 oktyabr 2012-ci il tarixlərində) M.İ.Qlinka adına Ümumrusiya Musiqi Muzeyləri Birliyinin 100 illiyinə həsr olunmuş Müasir cəmiyyətdə musiqi irsi beynəlxalq elmi-praktik konfransda (3 oktyabr 2012-ci il) Çaykovski Evində (Çaykovski və Moskva muzeyində) Rusiya mədəniyyətinin səhifələri Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin materiallarında adlı məruzəsi.

 62. The Legacy of Nizami Ganjavi as a Source of İnformation on Musical Practices in Medieval Central Asia // Musical Geographies of Central Asia. Conference summaries. Institute of Musical Research, Soas, University of London, 2012.

 63. Traditional Azerbaijani Music: Some Peculiarities of Modern Interpretation // Popular Culture in Turkic Asia and Kazakhstan. Abstracts for the 3rd symposium and workshop of the ICTM study group on music of the Turkic speaking world. 1-2 December, 2012, Cambridge, UK, p.4-5.


 64. The Revival of the Rubab in Azerbaijan. Materials of the 3rd International Rababah Symposium. Fujairah, The UAE. 17- 21.02.2013.

 65. Azerbaijani traditional Musical Instruments: Problems of interpretations of Texts and Iconography // Materials of the 3 rd Mugham Symposium. Baku. 2013.

 66. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində keçirilmiş Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu və problemləri III respublika elmi konfransında Musiqi əsərlərinin mətninin qeyri aktuallığına görə onların unudulması haqqında (muzey kolleksiyalarından olan nümunələr əsasında) məruzə (Aprel 2013)

 67. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakıda Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Musiqi Muzeyləri və Kolleksiyaları Beynəlxalq Assosiasıyasının işçi görüşü. Milli Qurtuluş Günü ərəfəsində Azərbaycanda musiqi mədəniyyəti və muzey işinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu mövzusunda məruzə (13-15 iyun 2013 )

 68. // , . . 2013. . 172-183 .

 69. Baku in the Memories of Musicians and Men of Letters. Abstracts // ICOM General Conference. Rio de Janeiro, 2013

 70. // , , 3, 2013, s. 96-103

 71. Musiqi əsərinə mətn maneə olanda məqaləsi. Musiqi dünyası 4/57. s. 31-32. 2013

 72. . 3/56. .108-112.

 73. Məcnun Kərimin xatirəsinə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir. Musiqi dünyası 4/57, s. 117-118.2013

 74. Baku in the Memories and Works of Musicians and Men of Letters. Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər. Bakı. 2013, -4. s.217-222

 75. Ən yüksək mükafat xalğın sevgisidir. Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın ad gününə yazılmış məqalə //Xalq, 23.08.2014.

 76. Ən yüksək məhəbbət xalqın sevgisidir. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyətimizin inkişafında xüsusi xidmətləri var // Mədəniyyət qəzeti. 27.08.2014, s. 4-5.

 77. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi musiqi mədəniyyətimizin yüksək səviyyədə təbliğatçısıdır. Fəaliyyətimizi müasir dövrün metodlarında istifadə etməklə inkişaf etdirməliyik. // Palitraqəzeti, 150 (2246) 22 .08.2014

 78. . . . E.L. , , 2014. - 152 .63. Unudulmuş musiqi alətlərinə yenidən həyat verən Məcnun Kərim // Zaman qəzeti, 26 sentyabr 2014, s. 13.

 79. How Can Museum Instruct Musical Instruments Makers? From the Experience of the State Museum of Musical Culture of Azerbaijan // CIMCIM Conference Collectors at Music Museums Reasons and Means. The Nordic countries, 24-31 August 2014. Abstracts, p.15.

 80. İntermediallıq üzrə konfrans /Musiqi dünyası, 4/61, 2014, s.94-95.

 81. Unudulmuş musiqi alətlərinə yenidən həyat verən Məcnun Kərim // Zaman qəzeti, 26 sentyabr 2014, s. 13.

 82. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin Qərb Universiteti ilə Ədəbiyyat incəsənət növlərinin qarşılıqlı inikası kontekstində beynəlxalq elmi konfrans. Ədəbiyyat və musiqinin qarşılıqlı əlaqəsi tədqiqat obyekti kimi mövzusunda məruzə. (30 oktyabr 2014 ).

 83. // . , 2014. -496c. s.161-166

 84. //Qərb universitetinin elmi xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. Say 2, 2014. s.124-130.

 85. Çaykovski Azərbaycanda / Mədəniyyət.az, may 2015, s.98-104.

 86. Museum Artifacts Related to the performing Art of the Azerbaijani Traditional Musicians // Abstracts of the CIMCIM Conference. Moscow/St.Petersbug, Russia, 27 june 2 July 2015. s.28.

 87. Azerbaijani Traditional Musicians Reflected in Literature and Museum Collections // Abstracts of the 43rd World Conference of the International Council for Traditional Music. Astana, 16-22 July, 2015. s. 20-21.

 88. Novel, Woodcuts, Film, Music: Pondering over the itle of the Symphony Engravings Don Quixote by Gara Garayev // Materials of the 10th conference of the International Association of Word and Music Studies. 12-16 August, 2015. Fordham University, New York, USA.

 89. Məcnun Kərimov haqqında. // Professor Məcnun Kərimov 70. Qədim musiqi alətlərinin tədqiqadçısı. Red. s. Hüseynova. APOSTROFF MMC, Bakı, 2015, 208 s. s. 29-32.

 90. // Müqaisəli sənətşünaslıq. Red. R.Məmmədova. Avropa, Bakı, 2016. S.66-82.

 91. , // Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilin aktual problemləri. 1, Bakı, 2016.

 92. The Originality of the Implementation of the Animal Theme in the Poem Leyli and Majnun by Nizami Ganjavi // Dil və ədəbiyyat. Bakı, 1, 2016. S.112-117.

 93. Literature in a Non-Literary Museum: How do Azerbaijani Composers Respond to Fiction, Poetry, and Drama // Literature, Music, and Cultural Heritage. Edited by the Board of ICLM. ICOM, Paris, 2016. Pp. 44-51.

 94. The Originality of the Implementation of the Animal Theme in the Poem Leyli and Majnun by Nizami Ganjavi // Literature, Music, and Cultural Heritage. Edited by the Board of ICLM. ICOM, Paris, 2016. Pp. 183-189.

 95. // Musiqi Dünyası, 2/67, 2016. S.49-53.

Kitabların və notların elmi redaktoru
 1. Məcnun Kərim Azərbaycan Musiqi Alətləri. Yeni nəsil, Bakı, 2003

 2. Qadınlar Azərbaycanın musiqi həyatında. Azərbaycan-Türkiyə Nəşriyyat Poliqrafiya Şirkəti. Bakı, 2004.

 3. Niyazinin piano üçün pyesləri. OKA Ofset, Bakı. 2005.

 4. Azərbaycan Bəstəkarlarının piano üçün əsərləri. OKA Ofset, Bakı, 2005.

 5. Üzeyir Hacıbəyov. Ləzgi rəqsi (1932) xalq çalğı alətləri orkestri üçün partitura. E.L. MMC, Bakı, 2010.

 6. Qara Qarayev. Həyat və yaradıcılığı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin materiallarında. Şərq-Qərb, Bakı, 2011.

 7. . . .. , , 2014. 152 .

 8. Alla Bayramova, Rauf Şeyxzamanlı. Musiqi Nizami "Xəmsə"sinin səhifələrində. Gəncə: "Elm" nəşriyyatı, - 2021, - 162 s.

 9. Nizami və musiqi. Məqalələr toplusu. Elmi redaktor A.H.Bayramova. Bakı: Orxan NPM. 2021, 304 s.

 10. Niyazi xatirələrdə. Tərtib edən və redaktor A.Bayramova. Tərcümə - R.Bayramov, X.Abdinova. - Bakı: Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi, - 2022.
M. Kərimov. Məqalələrin siyahısı
Kitablar
 1. Qohum alətlərlə tanışlıq fənni üzrə qədim və müasir simli musiqi alətlərinin tarixinə dair ümumi məlumat (metodik tövsiyyə).
  Bakı-2001.

 2. Azərbaycan musiqi alətləri.
  Kitab-albom. Bakı-2003.
Məqalələr:
 1. Unudulmuş musiqi alətlərimiz. Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri.
  Azərbaycan Milli yaradıcılıq Akademiyası. /1992./s. 110.

 2. Bərbət Azərbaycan musiqi tarixi və müasir dövr.
  /1994./s. 151.

 3. Unudulmuş musiqi alətləri. Dünyada yeni inkişaf meyilləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə. Beynəlxalq elmi-praktiki simpozium.
  /2004./s. 233.

Jurnallar
 1. Orta əsrlərdə Azərbaycanda istifadə olunmuş simli çalğı alətləri və onların inkişafı haqqında.
  Elm və həyat jurnalı./1996./s. 59.

 2. Orta əsr musiqi tariximizdən.
  Elm və həyat jurnalı./1998/8./s. 22.

 3. Azərbaycan musiqi alətləri.
  "Musiqi dünyası" jurnalı./1999/s. 37.

 4. Şli karavanı, qrucennıe muzıkoy.
  Azərbaycan irs jurnalı./1999./2-3./s. 89.

 5. Musiqi mədəniyyəti tariximizdən.
  Mədəni-maarif jurnalı./2004./8./s. 11.

 6. Zərb çalğı alətləri.
  Mədəni-maarif jurnalı./2005./4,/s. 36.

 7. Simli musiqi.
  Mədəni-maarif jurnalı./2005./5./s. 34.

 8. Nəfəsli çalğı alətləri.
  Mədəni-maarif jurnalı./2005./5./s. 47.

 9. Tənbur və onun müxtəlif növləri.
  "Musiqi dünyası" jurnalı./2005./3,4./s. 206.

 10. Qopuz, bərbət və çəng.
  Qobustan jurnalı./2006./2./s. 75.

 11. Səntur bərpa edilmiş qədim musiqi aləti.
  Mədəni-maarif jurnalı./2006./9./s. 39.

 12. Unudulmuş qolça qopuz.
  Azərbaycan jurnalı./2006./7./s. 181.

 13. Simli alətlər.
  Mədəni-maarif jurnalı./2005./6./s. 10.

 14. Simli alətlər.
  Mədəni-maarif jurnalı./2005./7./s. 11.

 15. Recreated ancient Azerbaican musical instruments as museum exhibits.
  Diaspora ingilis dilində jurnalı./2006./s. 13-15.

 16. Azərbaycan qədim simli musiqi alətləri: santur.
  "Musiqi dünyası" jurnalı./2007./1/2./s. 175.
Rza Bayramov. Məqalələrin siyahısı

Jurnallar
 1. Yubileylə əlaqədar tədbirlər.
  Musiqi dünyası jurnalı./2002./3-4 (13)./s. 63.

 2. Ölməz sənətkar (Zülfüqar Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illiyi).
  Musiqi dünyası jurnalı./2004./3-4 (21)./s. 158.

 3. Maestro Niyazinin naməlum əsərləri.
  Musiqi dünyası jurnalı./2005./1-2 (23)./s. 255

 4. Niyazi.
  El jurnalı./2005./30-cu nəşr./s. 62
Təranə Qurbanova. Məqalələrin siyahısı

Jurnallar
 1. Muzeyin musiqi həyatı.
  Musiqi dünyası jurnalı./2008./1-2 (35).

 2. Muzeylərdə...Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində.
  Musiqi dünyası jurnalı./2010./4 (45).

 3. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində....
  Musiqi dünyası jurnalı. 1/46 sayı 2011. S. 103-105.


M.Vəliyev. Məqalələrin siyahısı

Məqalələr
 1. Maestro Niyazi. Mədəniyyət.az jurnalı. 8 (294), s. 96-99.

 2. İsmayıl Hacıbəylinin fortepiano və fleyta üçün işləmələri. Mədəniyyət.az jurnalı. 9 (295), s. 70-72.
Muzeyin fəaliyyəti haqqında diqər məqalələr:


 1. Novruz-baharın səsi məqaləsi. Mədəniyyət qəzeti, s. 4, 20.05. 2015.

 2. 18 may-Beynəlxalq Muzeylər Gününə həsr olunmuş Musiqidə davam edən həyat: ağaclar və alətlər məqaləsi. Mədəniyyət qəzeti, s.15, 20.05. 2015.

 3. Niyazinin mənzil muzeyində Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub məqaləsi. Mədəniyyət qəzeti. s.6, 17.06. 2015.

 4. Maestro Niyaziyə həsr olunmuş xatirə gecəsi məqaləsi. Mədəniyyət qəzeti. 07.08. 2015.

Video
- Niyazinin mənzil-muzeyinin açılışı
- Azərbaycan Respublikasının
  Mədəniyyəti və Turizm Naziri
  Ə. M. Qarayevin çıxışı

- Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının
  10 illik yubileyi


 
site was designed by
« Digital Age »


Website created with the support of the UNESCO Moscow Office

The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this publication and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization.