az | ru | en
ÇəngQulaq asmaq


Çəng - quruluşu etibarı ilə arfa tipli simli-yaylı musiqi alətidir. Yaranma tarixi çox qədimlərə gedib çixir. Əsasən, saray məclislərində istifadə olunmuşdur.
Çəngin uzunsov və qövsşəkilli hissəsi çanağı təşkil edir. Çanağın açıq üzünə balıq dərisi çəkilir, aşağı tərəfinə bərkidilmiş uzunsov hissə qol rolunu oynayır. Bu hissədə aşıqlar yerləşdirilir. Simlərin bir ucu canaq hissədə dəri üzərinə yerləşdirilmiş metal ilgəklərə, o biri ucları isə taxta aşıqlara bağlanılır. Çəngin bağırsaqdn və ipək sapdan hazırlanmış 30 simi vardır.UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.