az | ru | en

16 may 2013
Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığının 900 illik yubileyi


Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirinin əmrinə əsasən YUNESKO-nun Baş Qərargahında 16 may 2013-cü il tarixində Paris şəhərində Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığının 900 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin Qədim Musiqi Alətləri Ansamblı tədbirdə müvəffəqiyətlə çıxış etmişdir.
xəbərlərəUNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.