az | ru | en

1 aprel 2020
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi "VİRTUAL SƏRGİ" adlı yeni rubrikaya başlayır


“TƏSVİRİ SƏNƏT ƏSƏRLƏRİ NİYAZİNİN MƏNZİL MUZEYİNDƏ” sərgisini təqdim edirik.
Muzeyin filialı olan Niyazinin Mənzil Muzeyində görkəmli Azərbaycan dirijoru və bəstəkarı Niyaziyə (1912-1984) aid 40-dan artıq təsviri sənət nümunəsi qorunub saxlanılır. Bunlar əsasən rəssamlar – Böyükağa Mirzəzadə, Həsən Haqverdiyev, Mikayıl Abdullayev, Toğrul Nərimanbəyov, heykəltəraşlar – Cəlal Qaryağdı, Ömər Eldarov, Tokay Məmmədov, Cümşüd İbrahimov və başqalarının rəssamlıq, qrafika və heykəltəraşlıq əsərləridir.

geri
UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.