az | ru | en

6 iyul 2020
Not əlyazmaları
Muzeydə Azərbaycan simfonik musiqisinin ilk nümunələrindən olan - Cövdət Hacıyevin (1917-2002) "Mübarizə" simfonik poeması (1934) və Birinci simfoniya (1935) əsərlərinin partituraları qorunub saxlanılır. O dövrdə sonralar D.Şostakoviçin tələbəsi, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru, Azərbaycanın Xalq artisti olmuş müəllifin 17-18 yaşı vardı.


Tədbirlər
Video
- Niyazinin mənzil-muzeyinin açılışı
- Azərbaycan Respublikasının
  Mədəniyyəti və Turizm Naziri
  Ə. M. Qarayevin çıxışı

- Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının
  10 illik yubileyiUNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.