az | ru | en
Şirvan tənburuQulaq asmaq


Şirvan tənburu - armudşəkilli olub saz tipli alətlər ailəsinə mənsubdur. İki, bəzən üç simdən ibarət şox sadə quruluşlu bu musiqi alətidir. Şirvan tənburu kiçik çanaqdan və uzun qoldan ibarətdir. Çanağın tut, armud,qolu və kəlləsi qoz, üzü isə tut və yaxud şam ağacından hazırlanmışdır.
Qoluna 14-17 pərdə bağlanır. Şirvan tənburu 2 simdən ibarətdir. Alət barmaqla çalındığına görə simlər bir - birindən 20 mm aralı yerləşdirilir. Tənbur Azərbaycan simli çalğı alətləri arasında yeganə alətdir ki, sağ əlin baş və orta barmaqları ilə ifa olunur. Bəzən mizrab ilə də çalınır.UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.