az | ru | en
NeyQulaq asmaq


Ney- qədim çalğı alətlərindən hesab olunur.Onun yaranma tarixi eramızdan çox-çox əvvəllərə aid edilir. Azərbaycanda neyin bir neçə növü mövcud olmuşdur. Üst hissəsində beş, alt hissəsində isə bir oyuq olur.UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.